De kans op menselijke uitsterven in de komende honderd jaar is toegenomen van bijna nul tot een geschatte kans van één op zes, blijkt uit recent onderzoek van Oxford’s Future of Humanity Institute. Wij vinden deze kans onaanvaardbaar hoog.

Wij zijn ook van mening dat bewustwording de eerste stap naar het verminderen van existentiële risico’s is. Daarom zet het Existential Risk Observatory zich in om existentiële risico’s te verminderen door het publieke debat te informeren.

De belangrijkste existentiële risico’s, zoals recent onderzoek¹ deze identificeert, zijn:
¹Ord, Toby, Oxford University. The precipice: existential risk and the future of humanity. Hachette Books, 2020
Unaligned AI

Toekomstige kunstmatige intelligentie (AI) met doelen die mogelijk anders zijn dan de onze

Antropogene pandemieën

Genetisch gemodificeerde pandemieën die tot uitsterven leiden

Klimaatverandering

Extreme klimaatveranderingsscenario’s die volledig uitsterven veroorzaken

Kernoorlog

Extreme kernoorlog die volledig uitsterven veroorzaakt

Natuurlijke risico’s

Natuurlijke uitstervingsrisico’s zoals supervulkanen en asteroïden

Overige risico’s

Andere uitstervingsrisico’s, zoals nanotechnologie of andere technologieën die nog moeten worden uitgevonden

De geschatte kans dat deze risico’s optreden in de komende honderd jaar wordt hieronder weergegeven.
We zien dat:
  • Deze existentiële risico’s onaanvaardbaar hoog zijn.
  • Door de mens veroorzaakte uitstervingsrisico’s, zoals unaligned AI en door de mens veroorzaakte pandemieën, veel riskanter zijn dan natuurlijke. Deze risico’s zijn in principe te voorkomen.

Onze missie

Het existentiële risico is voor de komende honderd jaar gestegen tot een onaanvaardbare kans van één op zes. Aangezien de bronnen van existentiële risico’s grotendeels door de mens zijn gemaakt, heeft de mensheid de kans om haar eigen uitstervingsrisico te verminderen. Dat moeten we nu doen.
Bij het Existential Risk Observatory geloven we dat bewust zijn van een probleem de eerste stap is om het op te lossen. Onze missie is dan ook om:
1

Het bewustzijn van existentiële risico's te vergroten

2

Een onafhankelijk aanspreekpunt te zijn met actuele informatie over existentiële risico's.

3

Informatie over existentiële risico's van de academische wereld naar academici, denktanks, beleidsmakers en media te verspreiden.

“Existentiële risicovermindering is een van de belangrijkste en meest urgente uitdagingen van de mensheid op dit moment. Helaas is het ook een van de meest veronachtzaamde. Ik sta dan ook volledig achter de belangrijke missie van het Existential Risk Observatory.”

Andreas T. SchmidtAssociate Professor of Political Philosophy, University of Groningen

“Algemene kunstmatige intelligentie is een existentieel risico voor de mensheid.”

Jan A. BergstraProfessor emeritus of Computer Science

“Wij mensen maken ons vaak zorgen over de verkeerde dingen. Het Existential Risk Observatory wil ons helpen de juiste prioriteiten te stellen en ons te concentreren op wat echt gevaarlijk is en mogelijk zelfs het voortbestaan van de menselijke beschaving bedreigt. Ik sta hier helemaal achter.”

Simon FriederichAssociate Professor of Philosophy of Science, University of Groningen

Otto Barten

Directeur

Otto is duurzame energie-ingenieur, data scientist en ondernemer. Toen hij zich realiseerde dat existentiële risico's nog belangrijker zijn dan klimaat, richtte hij het Existential Risk Observatory op.

Joep Sauren

Penningmeester

Joep is Industrie 4.0 specialist en Managing Partner bij Syndustry. Als penningmeester van het Existential Risk Observatory doet hij de financiën, en helpt hij om de kwaliteit van het management te borgen.

Marko van der Wal

Secretaris

Marko heeft een graad in klassieke talen. Hij werkt als redacteur bij een uitgeverij en bij een literair tijdschrift, en is actief als vertaler en (incidenteel) schrijver.

Eefje van Esch

Campaigner

Eefje heeft veel ervaring met het voeren van campagnes en lobby op het gebied van wereldwijde armoede. Zij helpt met alles rondom campagnes en evenementen, en houdt zich bezig met de social media.

Ruben Dieleman

Ruben Dieleman

Outreach

Ruben is een allround effectief altruïsme-expert met een achtergrond in politicologie, journalistiek en ondernemerschap. Hij wil meer aandacht genereren voor existentiële risico-reductie.

Sam Bogerd

Sam Bogerd

Public Affairs

Sam is ambtenaar bij de Rijksoverheid en heeft een achtergrond in de bestuurskunde. Hij helpt het Existential Risk Observatory om existentiële risico's op de politieke agenda te zetten.

Alexia Georgiadis

Onderzoeker

Alexia heeft een achtergrond in politieke en economische wetenschappen met een focus op bestuur en ontwikkeling. Ze is verantwoordelijk voor onderzoek naar de effectiviteit van communicatie over existentiële risico's.

Francesca Fleurbaay

Francesca Fleurbaay

Organisator conferentie

Francesca heeft een achtergrond in psychologie en is verantwoordelijk voor de organisatie van de Existential Risk Conference. Ze is enthousiast over het verspreiden van existentiële risico-kennis!

Kali Richards

MEDIA EN FONDSENWERVING

Kali is student politieke wetenschappen en geïnteresseerd beleid gericht op het lange termijn belang van de mensheid. Bij het observatorium was ze verantwoordelijk voor media en fondsenwerving.

Ben Bucknall

Onderzoeker

Ben heeft een achtergrond in pure wiskunde en is nu geïnteresseerd in hoe wiskundige en computationele modellen kunnen worden gebruikt om ons begrip van existentiële risico's te vergroten. Bij het Observatory is hij er verantwoordelijk voor dat de verstrekte informatie betrouwbaar en actueel is.

Holly Warner

Onderzoeker

Holly heeft een onderzoeksachtergrond in sociale antropologie en is een postdoctoraal kwalitatief onderzoeker met een focus op technologische toekomst en mediation. Bij het Observatory doet ze onderzoek naar opkomende technologieën en werkt ze aan beleidsvoorstellen voor AI-governance.

In de media