Mainstream-IPCC-klimaatmodellen voorspellen het uitsterven van de mens niet. Hoewel vele levens in gevaar zullen komen als gevolg van de meest waarschijnlijke klimaatverandering, vormen temperatuurstijging en zeespiegelstijging op zich geen bedreiging voor de mensheid in haar geheel, want er zullen hoogstwaarschijnlijk stukken land overblijven met gematigde temperaturen.

Er zijn echter enkele onwaarschijnlijke, extreme gevallen waarin het risico op uitsterven iets groter lijkt:

  • De mensheid zo dramatisch kunnen falen om haar uitstoot van broeikasgassen te beteugelen. In zo’n geval zou het verbranden van een ondergrens van alle beschikbare fossiele brandstoffen (5000 Gt) volgens gevestigde IPCC-modellen kunnen leiden tot 9 tot 13 graden opwarming in 2300.

  • Het kan zijn dat de positieve feedbacklussen van smeltende permafrost en/of methaanclathraat grote hoeveelheden extra broeikasgas uitstoten bovenop onze directe uitstoot, waardoor de opwarming van de aarde verder toeneemt.

  • Het klimaat zou gevoeliger kunnen zijn voor de hoeveelheid broeikasgas die we uitstoten, waardoor ook de opwarming kan toenemen. De huidige klimaatmodellen zijn niet zo zeker over de hoeveelheid opwarming die een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen veroorzaakt.

Ord schat de gecombineerde mogelijkheid op 0,1% als schatting. Het lijkt niet onmogelijk, maar het is veel minder waarschijnlijk dan andere door de mens veroorzaakte existentiële risico’s.

Om deze redenen zou de klimaatverandering veel ernstiger kunnen worden dan onze beste gok suggereert. Als we rekening houden met alle onzekerheden, is het moeilijk om een ​​bovengrens te geven. Het is aannemelijk dat we tegen 2300 een opwarming van 13 graden kennen.

Als de opwarming van de aarde zó erg zou worden – de kans daarop is klein, maar niet te verwaarlozen – zou dat dan een risico op uitsterven van de mens opleveren?

Hittestress en overstromingen zelf kunnen de mensheid niet doen uitsterven. Er zijn altijd nog plekken waar mensen kunnen leven. Er zijn echter drie scenario’s waar rekening mee moet worden gehouden:

  1. Vochtig broeikaseffect

  2. Extreem verlies aan biodiversiteit

  3. Een onbekend, door klimaatopwarming veroorzaakt mechanisme

Geen van deze heeft zich eerder in de geschiedenis van de aarde voorgedaan, maar de uitstoot van broeikasgassen is ook nog nooit zo snel opgetreden als nu. Het is daarom moeilijk om te weten wat de kans is dat een van deze scenario’s zal uitkomen. Toby Ord geeft de gecombineerde mogelijkheid op 0,1% als schatting. Het lijkt niet onmogelijk, maar het is veel minder waarschijnlijk dan andere, door de mens veroorzaakte existentiële risico’s.