Existentiële risico’s zijn extreme risico’s die kunnen leiden tot het uitsterven van de mens of de ineenstorting van onze beschaving. Volgens wetenschappelijk onderzoek is er een kans van ongeveer één op zes dat een dergelijk existentieel risico zich binnen de komende 100 jaar voordoet. Wij vinden dit onacceptabel en roepen de Nederlandse overheid op om de bevolking te beschermen tegen deze risico’s.

Specifiek moet de regering:

  1. Een directeur-generaal op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanstellen die verantwoordelijk is voor het reduceren van existentiële risico’s.
  2. Een Planbureau voor Existentiële Risico’s oprichten dat in de gaten houdt hoe groot de risico’s zijn en voorstellen doet over hoe deze het beste zijn te reduceren.
  3. Existentiële risico’s toevoegen aan de Geïntegreerde Risicoanalyse Nationale Veiligheid.
  4. Existentieel risico wegens AI (artificiële intelligentie) toevoegen aan het Strategisch Actieplan voor AI en de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.
  5. 10 miljoen euro per jaar reserveren om internationaal leidend te worden in AI Safety onderzoek.

Petitie existentiële risico’s

Existentiële risico's zijn extreme risico's die kunnen leiden tot het uitsterven van de mens of de ineenstorting van onze beschaving. Volgens wetenschappelijk onderzoek is er een kans van ongeveer één op zes dat een dergelijk existentieel risico zich binnen de komende 100 jaar voordoet. Wij vinden dit onacceptabel en roepen de Nederlandse overheid op om de bevolking te beschermen tegen deze risico's.

Specifiek moet de regering:

  1. Een directeur-generaal op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanstellen die verantwoordelijk is voor het reduceren van existentiële risico's.
  2. Een Planbureau voor Existentiële Risico's oprichten dat in de gaten houdt hoe groot de risico's zijn en voorstellen doet over hoe deze het beste zijn te reduceren.
  3. Existentiële risico's toevoegen aan de Geïntegreerde Risicoanalyse Nationale Veiligheid.
  4. Existentieel risico wegens AI (artificiële intelligentie) toevoegen aan het Strategisch Actieplan voor AI en de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.
  5. 10 miljoen euro per jaar reserveren om internationaal leidend te worden in AI Safety onderzoek.

%%your signature%%

Share this with your friends: